Afkastkilder i aktiemarkedet - introduktion (available in Danish only)

Af Karsten Sloth, Jyske Capital

Formålet med denne artikel er at give en kort karakteristik af de mest etablerede afkastkilder på aktiemarkedet med fokus på den akademiske baggrund, underliggende rationale og vedholdenhed. Rationale og vedholdenhed er grundlaget for investors villighed til at påtage sig eksponering mod en given afkastkilde.

Baggrund

Opmærksomheden omkring afkastkilder har medført opblomstring af et utal ”nye” risikopræmier og anomalier. At antallet er vokset eksplosivt hænger dog sandsynligvis sammen med, at det er svært at få publiceret artikler og studier af allerede kendte afkastkilder, hvilket giver incitament til at præsentere ”nye” afkastkilder. Flere nyere analyser dokumenterer imidlertid, at de mange afkastkilder i høj grad baseres på samme underliggende kilde til afkast, se bl.a. McLean and Pontiff (2014) samt Harvey, Liu, and Zhu (2014)1. Af samme årsag fokuserer nærværende artikel på afkastkilderne Value, Momentum, Size, Low Risk og Quality, da de i vores
optik er de bedst dokumenterede og analyserede afkastkilder.