Afkastkilder i aktiemarkedet - belysning af porteføljeegenskaber (available in Danish only)

Af Karsten Sloth, Jyske Capital

Afkastkilderne Value, Size, Momentum, Quality og Low Risk leverer hver især et attraktivt risikojusteret afkast målt over perioden 1999-2013. Mere bemærkelsesværdigt er det dog, at afkastkilderne er uafhængige af aktierisikopræmien, hvilket medfører fordelagtige porteføljeegenskaber. Afkastkilderne kan individuelt lide af betydelige drawdowns, men da den indbyrdes korrelation mellem afkastkilderne er meget lav – kun med få undtagelser i perioder med meget høj markedsvolatilitet – kan den langsigtede investor med fordel udnytte diversifikationseffekten ved at kombinere afkastkilderne og herved opnå et attraktivt risikojusteret afkast. Denne forventning understøttes desuden af de særegne forklaringer, som ligger til grund for hver afkastkilde, hvorfor investor kan forvente, at uafhængigheden også vil være gældende fremadrettet. Bemærk dog, at til trods for at afkastkilderne på lang sigt er ukorrelerede, optræder der korte perioder med begrænset beskyttelse fra diversifikationseffekten, hvorfor der også forekommer drawdowns på en portefølje af afkastkilder. 

Artiklens beregninger er baseret på simplificerende antagelser, og de ikke-optimerede porteføljer bag afkastkilderne egner sig ikke til direkte implementering, hvorfor yderligere optimering bør gennemføres. Det attraktive risikojusterede afkast samt afkastkildernes uafhængighed bør dog vække investors interesse.

Introduktion

Risikofaktorer, risikopræmier, anomalier, stilfaktorer eller afkastkilder. Kært barn har mange navne, og førnævnte fylder i stigende grad investorernes ”indbakke”. Den stigende opmærksomhed skyldes en række analyser, som dokumenterer attraktive historiske afkast fra denne type af investering, samt investorernes behov for at finde nye kilder til afkast, idet årtiers rentefald har reduceret afkastpotentialet på en række aktivklasser. Formålet med denne artikel er at belyse de mest etablerede afkastkilders afkastkarakteristika, med fokus på afhængigheden til de store bevægelser i aktiemarkedet samt afhængigheden afkastkilderne imellem.